top of page

Privacybeleid voor persoonlijke gegevens

 

Deel 1 - Beleidsdoelstelling

 

"ARDS sprl" hecht veel waarde aan het respect voor het privéleven en verbindt zich ertoe te garanderen dat alle persoonlijke gegevens op een veilige, betrouwbare, ethische en transparante manier worden verkregen, verwerkt en gebruikt. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij danken u voor uw vertrouwen in onze toewijding om uw persoonlijke gegevens met zorg en voorzorg te gebruiken, in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit privacybeleid.

 

Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Persoonlijke gegevens, in dit privacybeleid, verwijst naar alle informatie die u direct of indirect identificeert, zoals uw voornaam, uw achternaam, uw inloggegevens, uw e-mailadres, uw factuur- en afleveradressen, of uw aankoopgeschiedenis.

 

Houd er rekening mee dat dit beleid van toepassing is in combinatie met andere beleidsregels en procedures. Het legt voor niemand contractuele of wettelijke rechten vast, maar heeft tot doel te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. persoonlijke aard en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG").

 

Als entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw gegevens, bepalen wij waarom en hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen (paragraaf 3.1), de rechtsgrondslagen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen (paragraaf 3.2), hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen (paragraaf 4) ), aan wie we uw persoonlijke gegevens verstrekken (sectie 5), indien van toepassing buiten de Europese Unie (sectie 6). Daarnaast bepalen we hoelang we uw persoonsgegevens moeten bewaren (artikel 7) en welke maatregelen we nemen om uw persoonsgegevens op het juiste moment veilig en permanent te verwijderen (artikel 8).

 

Deel 2 - Wie beheert uw persoonlijke gegevens?

 

ARDS (opererend onder de naam Niagara Cars) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u haar verstrekt, en is verantwoordelijk voor de verwerking ervan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

 

Deel 3 - Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken

 

3.1. De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen

 

Afhankelijk van uw gebruik van onze Diensten en onze website, kunnen we daarom de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken (dat wil zeggen verwerken): uw contactgegevens , zoals uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. We kunnen ook bepaalde betalings-, bank- of bestelinformatie verzamelen. Daarnaast zullen we andere informatie verzamelen en verwerken die u identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren om u onze diensten en producten te leveren, zoals uw geboortedatum, aankoopgeschiedenis en uw aankoopvoorkeuren. , evenals uw surfgedrag op onze website. Voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens verwerken, nodigen we u uit om de volgende secties te lezen.

 

Hoewel we technisch gezien worden beschouwd als "gegevensbeheerders", blijft u te allen tijde de ultieme garantie voor de controle over uw persoonlijke gegevens. Op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw ware identiteit bezorgt, heeft u het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij gewoonlijk over u beheren, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat in elektronisch formaat, en om informatie verwerken, inclusief of we uw persoonlijke gegevens verwerken voor profileringsdoeleinden. Als u een fout opmerkt in uw persoonlijke gegevens, kunt u ons ook vragen om uw onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren of om uw persoonlijke gegevens aan te vullen. Hierna zullen we elke derde partij aan wie we het hebben bekendgemaakt op de hoogte stellen, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat hun versie van uw persoonlijke gegevens ook correct is. Voor zover technisch mogelijk, heeft u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens door te geven aan een ander bedrijf van uw keuze.

 

 

3.2. Juridische gronden voor verwerking

 

Onder de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt op basis van een beperkt aantal juridische gronden. De verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren, is gebaseerd op slechts één van de volgende rechtsgrondslagen:

  1. de noodzaak om een ​​contract met u na te komen (bijvoorbeeld als u diensten of producten bij ons afneemt);

  2. een wettelijke verplichting die aan ons verschuldigd is (bijvoorbeeld wanneer we uw betalingsinformatie verwerken);

  3. onze legitieme belangen (bijvoorbeeld wanneer we u reclame-e-mails sturen over producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u al bij ons heeft gekocht);

  4. uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming (bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven waarin u uw advertentievoorkeuren aangeeft, of als u deelneemt aan een wedstrijd).

 

3.3. Aankoop van diensten en producten op onze website

 

"ARDS" vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens om uw betalingen te beheren, uw bestellingen te verwerken en ervoor te zorgen dat de producten die u hebt gekocht op het juiste adres worden afgeleverd door onze externe bezorgpartners.

 

Om ervoor te zorgen dat u producten van onze websites kunt kopen, verzamelt "ARDS" persoonlijke gegevens zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- en verzendinformatie en informatie beperkingen op betaling per kaart. We verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat de uitvoering van het contract met u dit vereist.

 

We kunnen ook andere persoonlijke gegevens verwerken, zoals uw surfgedrag, bijvoorbeeld om artikelen in een mogelijk winkelwagentje op te slaan, om relevante productsuggesties te doen of om maataanbevelingen te doen. Bovendien stelt de verwerking van deze persoonsgegevens ons in staat om uw aankoopgeschiedenis bij te houden, bijvoorbeeld als u van gedachten verandert na het doen van een aankoop of als u een product aan ons moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke beleid. in termen van rendement.

 

3.4. Elektronische zakelijke nieuwsbrieven

 

Sommige van onze klanten zijn oprecht geïnteresseerd in het ontvangen van nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten. We begrijpen echter dat dit niet voor iedereen het geval is. Daarom is de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, wat betekent dat we u nooit een commerciële communicatie zullen sturen als u dat niet wenst, tenzij u ons dit al heeft verteld. gekochte producten.

 

Als u nieuwsbrieven over onze nieuwste producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich abonneren op onze e-mailnieuwsbrieven op onze websites door ons een e-mail te sturen, in welk geval wij uw e-mailadres zullen verwerken.

 

Eenmaal geregistreerd, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor profileringsdoeleinden door "ARDS sprl" of door een derde ontvanger met wie we uw persoonlijke gegevens hebben gedeeld voor zover '' verwerking in overeenstemming met onze legitieme belangen. Als wij uw persoonsgegevens rechtstreeks verwerken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, waarvan de contactgegevens hieronder worden vermeld, zonder extra kosten.

 

Sectie 4 - Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

 

"ARDS sprl" verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier te verwerken. Daarom zullen we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als we een geldige reden hebben om dit te doen, en op voorwaarde dat u vooraf op de hoogte was van de doeleinden van deze verwerking toen we uw persoonlijke gegevens verzamelden.

 

Bovendien garandeert "ARDS sprl" dat elke verwerking van uw persoonlijke gegevens zal worden beperkt tot een maatregel die nodig, adequaat en relevant is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld. Waar mogelijk en technisch toelaatbaar, zal "71 North" geanonimiseerde gegevens gebruiken, bijvoorbeeld ten behoeve van onze interne financiële statistieken en rapporten.

 

Omdat de bescherming van uw persoonlijke gegevens fundamenteel is voor ons, werkt "ARDS sprl" ook om uw persoonlijke gegevens en het systeem dat ze bevat te beschermen. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen ontwikkeld en geïmplementeerd tegen ongeoorloofde toegang, elk ongeoorloofd gebruik en tegen onopzettelijk verlies, verslechtering of vernietiging. Zo is "ARDS sprl" ervan verzekerd dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperkt zal zijn tot de noodzaak om er op de gepaste en noodzakelijke tijd en plaats over te weten te komen.

 

Omdat we ons volledig bewust zijn van de evoluerende en diversifiërende bedreigingen en omdat we uw vertrouwen op lange termijn willen behouden, herzien en actualiseren we regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en infrastructuur om operationele risico's te beperken en onze beveiligingsprogramma's voorop te houden. de meest recente normen en best practices die door de branche worden erkend.

 

 

 

Sectie 5 - Delen van uw persoonlijke gegevens

 

Waar passend en indien nodig voor de doeleinden van de verwerkingsactiviteit, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere geschikte organisaties die hiervan op de hoogte moeten zijn (de "derde ontvangers"), in overeenstemming met ons legitieme belang. .

 

Om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen en om u relevantere advertenties aan te bieden, kunnen we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met analysebedrijven en adverteerders, in ons gerechtvaardigde belang. Bovendien kunnen we sommige van uw persoonlijke gegevens aan externe derden verstrekken als u ons opmerkingen of meningen over onze diensten en producten geeft.

 

We moeten ook sommige van uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan vervoerders, bijvoorbeeld als u een product bestelt, en aan financiële instellingen om uw betalingsgegevens te verifiëren, om een ​​contract na te komen.

 

Elke externe communicatie van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan een strikt gegevensverwerkingscontract, waarbij "ARDS sprl" de gegevensbeheerder blijft en de betrokken derde partij optreedt als verwerker. "ARDS sprl" moet de toegang tot en de overdracht van uw persoonlijke gegevens beperken tot vertrouwde derde partijen die een passend niveau van gegevensbescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien zijn deze externe ontvangers verplicht om alle persoonlijke gegevens te verwijderen of terug te sturen naar "ARDS sprl" aan het einde van de dienstverlening in verband met de verwerking, en om de bestaande kopieën te vernietigen, tenzij dat de wet het bewaren van persoonsgegevens niet vereist.

 

Artikel 6 - Overdracht van uw persoonsgegevens naar het buitenland

 

Als uw persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen van een land van de Europese Economische Ruimte naar een land buiten dit gebied dat geen voldoende niveau van bescherming van persoonlijke gegevens biedt, zullen passende voorzorgsmaatregelen worden genomen. om te voldoen aan beschermingsvereisten die gelijkwaardig zijn aan de normen die in dit beleid zijn uiteengezet. Met andere woorden, "ARDS sprl" blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van hun verwerking te waarborgen, bijvoorbeeld door middel van het EU-US Privacy Shield.

 

Artikel 7 - Bewaartermijn voor uw persoonsgegevens

 

In de regel bewaart "ARDS sprl" uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Aangezien deze behoefte echter kan variëren afhankelijk van verschillende soorten gegevens met betrekking tot verschillende diensten en producten, kunnen de werkelijke bewaartermijnen aanzienlijk variëren. Bovendien leggen sommige geldende wet- en regelgeving minimale bewaartermijnen op voor persoonlijke gegevens.

 

"ARDS sprl" zal er altijd voor zorgen dat u op de hoogte wordt gehouden van de criteria die worden gebruikt om de effectieve bewaartermijn te bepalen, evenals de onderliggende redenen hiervoor, die kunnen zijn: als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een contractuele relatie met u, of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming; als we uw persoonsgegevens verwerken in ons eigen rechtmatige belang, of als "ARDS sprl" wettelijk verplicht is om ze gedurende een bepaalde periode te bewaren of om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Sectie 8 - Wissen van uw persoonlijke gegevens

 

In bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat u ons een bewijs van uw ware identiteit bezorgt, heeft u het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen en deze wens aan ons mee te delen aan de derde ontvangers aan wie wij uw persoonlijke gegevens hebben verstrekt. . Merk op dat dit alleen mogelijk is voor zover de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden (i), als de verwerking het onderwerp is geweest van een toestemming die u heeft ingetrokken (ii) of als u u heeft al bezwaar gemaakt tegen onze verwerking in ons gerechtvaardigd belang (iii).

 

Tenzij we een kopie van uw persoonsgegevens moeten bewaren voor statistische doeleinden of om juridische claims te ondersteunen, uit te oefenen of te verdedigen (bijvoorbeeld met betrekking tot de garantieperiode die van toepassing is op producten die worden verkocht door "ARDS sprl", of als we dat zijn wettelijk verplicht om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te bewaren, kunt u er zeker van zijn dat "ARDS sprl" uw persoonlijke gegevens veilig zal verwijderen of permanent zal anonimiseren zodra het oorspronkelijke verwerkingsdoel is bereikt en wanneer het bewaren van uw gegevens op persoonlijk karakter zal overbodig zijn geworden.

 

Paragraaf 9 - Uw rechten als betrokkene

 

Voor meer informatie of als u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@niagaracars.com. We zullen ons best doen om uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek hebben behandeld, heeft u het recht om te eisen dat ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt en om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens in het land waar u woont.

bottom of page